HemanjiyomTümü

 • Sturge Weber Sendromu (SWS)
  Sturge Weber Sendromu (SWS)

  SWS üst yüz bölgesi, koroid pleksus ve aynı taraf leptomeninkslerin (beyinde bir bölge) vasküler anomalilerini içerir. 5. kranial sinir olan Trigeminal sinirin 3 dalı vardır; göz çevresi (oftalmik), üst çene …

  Ara 21, 201700

 • Hemanjiyom Komplikasyonlar
  Hemanjiyom Komplikasyonlar

    Hemanjiyomlar bölgenin kan akımını değiştirerek, aşırı büyüyerek, kanayarak, bası yaparak çeşitli komplikasyonlara neden olurlar. Normalde takip edilmesi yeterli olan bu lezyonlar komplikasyona yol açtığında erken müdahale ve tedavi gerekir. …

  Ara 21, 20172770

 • HEMANJIYOMLAR ile VASKÜLER MALFORMASYONLARIN FARKLILIKLARI
  HEMANJIYOMLAR ile VASKÜLER MALFORMASYONLARIN FARKLILIKLARI

  Klinik Farklılıklar Hemanjiyom genellikle yenidoğan odalarında görülmez ve görüldüğünde (1/3) küçük, kırmızı, düz bir leke şeklinde iken, sonrasında hızla büyümeye başlar. Doğumda tam büyümüş bir hemanjiyom nadiren mevcuttur. Kadınlar daha …

  Ara 21, 201700

 • ISSVA Sınıflaması (2014)
  ISSVA Sınıflaması (2014)

  Vasküler Tümörler Benign Lokal agresif veya sınırda Malign Vasküler Malformasyonlar Basit Kapiller Malformasyonlar Lenfatik Malformasyonlar Venöz Malformasyonlar Arteriovenöz Malformasyonlar* Arteriovenöz Fistül* Kombine ** CVM, CLM LVM, CLVM CAVM* CLAVM* Diğerleri …

  Ara 21, 20173000

 • Vasküler (Damarsal) Lezyonların Sınıflaması
  Vasküler (Damarsal) Lezyonların Sınıflaması

  Mulliken ve Glowacki sınıflaması (1982) Hemanjiyomlar: Hücresel çoğalmayla büyüyen damarsal tümörlerdir. Çocuklukta en sık görülen tümördür. Vasküler malformasyonlar: Damarların morfogenezisindeki hatalar sonucu oluşur. Kapiller Venüler Venöz Lenfatik Arteriovenöz Kombine Venöz-Lenfatik …

  Ara 21, 201700

Lazer TipleriTümü

 • Diode lazer, Alexandrite lazer
  Diode lazer, Alexandrite lazer

  Alexandrite lazer dalga boyu nedeni ile siyah renge (melanine) afinitesi daha fazladır, vaskuler lezyonlarıntedavisi için öncelikli seçenek değildir. Diode lazerlerin oksihemoglobine etkinliği biraz daha iyidir, ilk seçenek olmamakla beraber vasküler …

  Ara 21, 20172690

 • CO2 Lazer
  CO2 Lazer

  10600  dalga boyunda ve kızılötesi  spektrumdadır. Su içeren  dokularda  su tarafından  absorbe edilir. CO2  lazerin  kesici ve buharlaştırıcı olarak güçlü etkiye sahipken, hemostaz (kanamayı durdurma) ve  koagulasyon (kan damarlarını yapıştırma) …

  Ara 21, 201700

 • ARGON lazer
  ARGON lazer

  Mavi yeşil  spektrumda 488- 514  nm  arasında altı değişik dalga  boyunda ışınım yapar. Kromoforu  kırmızı renktir. Dalga boyu oksihemoglobin tarafından iyi tutulmasına karşın derine ulaşmaması ve atım teknolojisi olmaması nedeni …

  Ara 21, 20172560

 • KTP lazer
  KTP lazer

  Dirençli olgularda KTP lazer denenebilir.

  Ara 21, 201700

 • Nd:YAG lazer
  Nd:YAG lazer

  1060  nm.  dalga  boyunda  ve kızılötesi  spektrum  yakınındadır. Hemoglobin ve  melanin tarafından tutulur. 4-6 mm derin doku penetrasyonu vardır. Vasküler lezyonlarda  kullanılmaktadır. Derine penetrasyonu avantajıdır, melaninin güçlü rakip kromofor olarak …

  Ara 21, 201700

Doğum LekesiTümü

 • Kiraz Anjiyom
  Kiraz Anjiyom

  Ara 21, 201700

    Çeri anjiyomlar (Kiraz anjiyom, Cherry angioma) yaşla birlikte artan ciltten kabarık bir kaç mm çaplı damarsal lezyonlardır. Cilt üzerinde çıkıntı yapan küçük kırmızı tomurcuklar gibi görünürler. Çok sayıda olmadıkça …

 • Anjiyomlar
  Anjiyomlar

  Ara 21, 201700

  Anjiyom küçük kan damarlarından oluşan iyi huylu kitlelerdir. Bu kitleler vücudun herhangi bir yerinde çıkabilirler. Spider (örümcek) anjiyom ve cherry (kiraz) anjiyom en çok karşılaşılanlarıdır. Oluş nedenleri genellikle bilinmez. Çeri …

 • Çilek Hemanjiyom (Strawbery haemangioma)
  Çilek Hemanjiyom (Strawbery haemangioma)

  Ara 21, 201700

  Çilek lekeleri, çok küçük olabilen ya da çapı birkaç cm yi bulabilen, kabarık mor-kırmızı lekelerdir.

 • ARTERİO VENÖZ MALFORMASYONLAR (AVM)
  ARTERİO VENÖZ MALFORMASYONLAR (AVM)

  Ara 21, 20173100

  Yüksek akımlı vasküler malformasyonlardır.   Klinik Bulgular A-V malformasyonlar en sık baş ve boyun bölgesinde ve ekstremitelerde ortaya çıkar ve düşük akımlı vasküler anomalilerle nadiren karıştırılabilir..   A-V malformasyonlar bazen …

Tüm Yazılar

 • slider deneme
  slider deneme

  Nis 24, 20182510

 • Doğum Leke ve Şarap Lekesi Tedavisi Sık Sorulan Sorular
  Doğum Leke ve Şarap Lekesi Tedavisi Sık Sorulan Sorular

  Doğumsal cilt lekeleri nedir?   Ciltte görülen doğumsal damar lekeleri doğumda mevcut ya da doğumu izleyen ilk yılda ortaya çıkan kırmızı, bordo, mor renkli cilt lekeleridir. Doğumsal cilt lekeleri sık …

  Ara 21, 201700

 • Kiraz Anjiyom
  Kiraz Anjiyom

    Çeri anjiyomlar (Kiraz anjiyom, Cherry angioma) yaşla birlikte artan ciltten kabarık bir kaç mm çaplı damarsal lezyonlardır. Cilt üzerinde çıkıntı yapan küçük kırmızı tomurcuklar gibi görünürler. Çok sayıda olmadıkça …

  Ara 21, 201700

 • Anjiyomlar
  Anjiyomlar

  Anjiyom küçük kan damarlarından oluşan iyi huylu kitlelerdir. Bu kitleler vücudun herhangi bir yerinde çıkabilirler. Spider (örümcek) anjiyom ve cherry (kiraz) anjiyom en çok karşılaşılanlarıdır. Oluş nedenleri genellikle bilinmez. Çeri …

  Ara 21, 201700

 • Çilek Hemanjiyom (Strawbery haemangioma)
  Çilek Hemanjiyom (Strawbery haemangioma)

  Çilek lekeleri, çok küçük olabilen ya da çapı birkaç cm yi bulabilen, kabarık mor-kırmızı lekelerdir.

  Ara 21, 201700

 • Sendromlar
  Sendromlar

  Klippel Weber Trenaunay Sendromu (KWTS)   Damarsal anomali ile beraber ve uzuvlarda hipertrofiyle (aşırı büyüme) vardır.  % 95 alt ekstremitede görülür. Ciltte Porto şarabı lekesi, bacaklarda varisler, % 25 hastada lenfödem …

  Ara 21, 201700

 • Sturge Weber Sendromu (SWS)
  Sturge Weber Sendromu (SWS)

  SWS üst yüz bölgesi, koroid pleksus ve aynı taraf leptomeninkslerin (beyinde bir bölge) vasküler anomalilerini içerir. 5. kranial sinir olan Trigeminal sinirin 3 dalı vardır; göz çevresi (oftalmik), üst çene …

  Ara 21, 201700

 • Piyojenik Granülom
  Piyojenik Granülom

  Piyojenik granülom (lobüler kapiller hemanjiyom) bir proliferatif vasküler (damarsal) lezyondur. Sıklıkla kliniği hemanjiyomla karışır; mikroskopik olarak her ikisinde de ‘kapiller hemanjiyom’ görünümü vardır. Piyojenik granülom aniden ortaya çıkar. Bölgede bir …

  Ara 21, 201700

 • Vasküler Örümcekler (spider angiom, spider anjiyom, örümcek anjiyom) ve benzeri Lezyonlar
  Vasküler Örümcekler (spider angiom, spider anjiyom, örümcek anjiyom) ve benzeri Lezyonlar

  Örümcek telanjiektazi, nevus areneus, stellate hemanjiyom (doğru bir tanım değildir) olarak adlandırılan lezyonlar, sıklıkla yüzde, elde, parmaklarda ve ön kolun sırtında ortaya çıkar. Bir örümcek lezyonda merkezi bir arteriol (küçük …

  Ara 21, 201700

 • TELENJIEKTAZİLER Talenjiektazi, Kılcal damarlanma,
  TELENJIEKTAZİLER Talenjiektazi, Kılcal damarlanma,

  Cutis Marmorata Talenjiektazia Congenita (CMTC) Bazı çocuklarda düşük ısılı ortamlarda görünen ve çocuk ısındığında kaybolan deri beneklenmeleri vardır. Bazı sarı saçlı, hassas ciltli beyaz kadınların venlerinin görünümüyle benzerlik gösterir. Normal …

  Ara 21, 201700

 • LENFATİK MALFORMASYONLAR (LM)
  LENFATİK MALFORMASYONLAR (LM)

  Lenfatik sistemin gelişim anomalisidir.   Klinik Bulgular:           Lenfatik anomaliler her iki cins ve tüm ırklarda aynı sıklıkla ortaya çıkar. En sık baş boyun ve koltukaltı bölgede yerleşir. Uzuvlar ve …

  Ara 21, 201700

 • VENÖZ MALFORMASYONLAR (VM)
  VENÖZ MALFORMASYONLAR (VM)

  Venöz anomaliler gerçek hemanjiyom değildir, venlerin (toplar damarların) gelişimsel anomalileridir.   Klinik Bulgular: Bir venöz malformasyon mavimsi ya da koyu mavi leke şeklindedir.  Kombine kapiller-venöz malformasyonlar koyu kırmızı-mor renkli olabilir. …

  Ara 21, 201700

 • Acil durumların Tedavisi
  Acil durumların Tedavisi

  Üst göz kapağı hemanjiomları: Sistemik ya da lezyon içine steroid tedavisi. Cevap alınamazsa cerrahi çıkarma. Gırtlak bölgesindeki hemanjiyom: Solunuma engel olmuyorsa sistemik steroid tedavisine başlanır. Solunumu ciddi olarak engelliyorsa trakeostomi …

  Ara 21, 20172630

 • Hemanjiyomların Tedavisi
  Hemanjiyomların Tedavisi

  Primum Non Nocere (Önce zarar verme)   Hemanjiyomların büyük kısmında (kendiliğinden gerileme oranı yüksek olduğu için) hiçbir şey yapmaya gerek yoktur, sorun olmayanları takip edilir. Ancak bu hiçbir şey yapılmamalıdır …

  Ara 21, 201700