Acil durumların Tedavisi

Üst göz kapağı hemanjiomları: Sistemik ya da lezyon içine steroid tedavisi. Cevap alınamazsa cerrahi çıkarma.

Gırtlak bölgesindeki hemanjiyom: Solunuma engel olmuyorsa sistemik steroid tedavisine başlanır. Solunumu ciddi olarak engelliyorsa trakeotomi (solunumun boyundan delik açılarak rahatlatılması) yapılır ve hemanjiyom karbondiyoksit lazer ile çıkarılmaya çalışılır. Embolizasyonun diğer bir seçenektir.

Kalp yetmezliği: Cildin dev hemanjiyomlarında ve karaciğerde yerleşik hemanjiyomlarda görülebilir. Kalp yetmezliği tedavisi uygulanır. Hemanjiyomu küçültmek için steroid tedavisine başlanır, steroid tedavisine cevap alınmazsa cevap alınmazsa embolizasyon yada cerrahi planlanır. Sonuç alınamazsa radyoterapi düşünülebilir.

Pıhtılaşma bozukluğu (Kasabach Merritt Sendromu): Steroid tedavisi yapılır. Dışarıdan trombosit verilir. Embolizasyon yapılabilir.