ARGON lazer

ARGON lazer

Mavi yeşil  spektrumda 488- 514  nm  arasında altı değişik dalga  boyunda ışınım yapar. Kromoforu  kırmızı renktir. Dalga boyu oksihemoglobin tarafından iyi tutulmasına karşın derine ulaşmaması ve atım teknolojisi olmaması nedeni ile yüzeyel lezyonlarda bile skarlaşmaya (iz) neden olur. Tarihi önemi vardır günümüzde kullanım alanı yok denebilir.