Banayan sendromu

Kafada büyüklük ve bir çok deri altı lipomu (yağ kitlesi), lemfödem ve vasküler malformasyonlara eşlik eder