Doğum Lekeleri ISSVA Sınıflaması

ISSVA Sınıflaması (2014)

Vasküler Tümörler

Benign

Lokal agresif veya sınırda

Malign

Vasküler Malformasyonlar

Basit

Kapiller Malformasyonlar

Lenfatik Malformasyonlar

Venöz Malformasyonlar

Arteriovenöz

Malformasyonlar

Arteriovenöz Fistül

Kombine 

CVM, CLM

LVM, CLVM

CAVM

CLAVM

Diğerleri

Tanımlı Majör Damarlar

Diğer anomalilere eşlik eden