Hemanjiyom

Doğum Lekeleri

( Hemanjiyom, Doğum işareti, Gül )

Damarların normalden farklı gelişmeleri ve yerleşmeleri sonucu oluşan kırmızının değişik tonlarında düz veya bazen kabarık, bazen derine uzantısı olan lezyonlardır. Doğum lekeleri damarların anormal olarak gelişmesi ile ortaya çıkarlar. Bazı doğum lekeleri hiç bir tedavi görmeden zamanla solarken çoğu tedavi gerektirir.

Doğum Lekeleri damarların yerleşimine, damarların çaplarına, damarların tiplerine (atardamar, toplar damar), yüzde veya vücutta yerleştikleri bölgelere göre farklı özellikler gösterirler,bu nedenle tedavileri de farklılıklar gösterir. Doğum lekeleri doğumsal anomali olduğu için bazen başka sistem hastalıkları eşlik edebilir (Sturge weber sendromu, Klippel Weber Trenaunay Sendromu vb).

Çoğu insan doğum lekelerine için annenin gebelik sırasında yaptığı bazı eylemlerin neden olduğuna inanır. Bu doğru değildir. Doğum lekesinin nedeni bilinmemektedir. Doğum lekesi genetik bir hastalık değildir ama ailesel eğilim söz konusudur.

 

Damarların oluşturduğu patolojik lezyonlar, kitleler genel olarak Vasküler Lezyonlar olarak adlandırılırlar. Damarsal anormallikler 2 ayrı tiptir.

1.Hemanjiomlar (Damarsal yapıların fazla büyümesine, çoğalmasına bağlı oluşan iyi huylu kitleleridir)

Bebeklik döneminde hemanjiyom yaşamın ilk yılında bir proliferatif (büyüyen) faz gösterir (6. aya kadar), sonra bir plato (Duraklama dönemi) çizer (6 -12. aylar) ve ardından involüsyon (gerlieme) fazına girer (genellikle1 – 5yaş arası) ve zaman içinde gerileyerek kaybolur veya bir artık bırakır.

Erişkinlerde de hemanjiyom olabilir.

2.Damarsal Malformasyonlar (Damarsal gelişimin doğumsal hatalarıdır)

 

Tanı: Doğum Lekesi tanısı gözle bakılarak konulur, bazen cildin durumunu değerlendirmek için biopsi yapılabilir.