Hemanjiyomlar ile Vasküler Malformasyonların Farklılıkları

  1. Klinik Farklılıklar

Hemanjiyom genellikle yenidoğan odalarında görülmez ve görüldüğünde (1/3) küçük, kırmızı, düz bir leke şeklinde iken, sonrasında hızla büyümeye başlar. Doğumda tam büyümüş bir hemanjiyom nadiren mevcuttur. Kadınlar daha sık etkilenir ve K/E=3/1’dir.

Ciltteki vasküler malformasyonlar doğumda görülür ve çoğu belirgindir. Lenfatik, venöz ve arteriovenöz anomaliler sıklıkla geç çocukluk ya da erken erişkin çağda ortaya çıkar. Bir vasküler malformasyon Damarsal malformasyon) çocukla doğru orantılı olarak büyür. Enfeksiyon, travma veya hormonal değişikliklere bağlı fazla büyüyebilir. Vasküler malformasyonlarda cinsiyetler arası görülme sıklığı eşittir.

 

  1. Hücresel Farklılıklar

Hızlı büyüyen hemanjiyom dolgun, hızlı bölünen endotelyal hücrelerden oluşur. Doğum sonrası damar oluşumunda rol oynadığı bilinenen mast hücreleri hemanjiyomun büyüme süresince artar. Gerileme mast hücrelerinin normal düzeye inmesiyle sonuçlanır.

Vasküler malformasyonlarda hücresel çoğalma görülmez, fakat yapısal olarak anormal damarlar ektaziktir. Vasküler malformasyonlarda mast hücrelerinde artış yoktur.

 

  1. Hematolojik Farklar

Geniş bir hemanjiyom trombosit tutulmasına, trombositlerin ömrünün kısalmasına ve bazen ciddi trombositopeniye (trombosit azlığına) (Kassabach- Merrit sendromu) neden olabilir.

Vasküler malformasyonlarda trombositopeni ve trombosit yaşamında azalma nadiren olabilir.

 

  1. Radyografik Farklılıklar

Hemanjiyomlarda etrafı iyi sınırlı bir kitle, genellikle lobüler şekilde organize şekilde uzamış doku boyanması gösterir. Besleyici damarlar tümör çevresinde bir ağ oluştururlar.

Vasküler malformasyonlar doku arası boyanma olmaksızın tamamen damardan ibaret yaygın lezyonlardır.

 

  1. İskelet Farklılıkları

Hemanjiyom, kemik ve kıkırdak şekil bozukluğu ve büyümesine nadiren neden olur. Kulakta büyüme

Çene kemiklerinde aşırı büyüme ortaya çıkabilir ve bu durum muhtemelen hemanjioma bağlı oluşan kan akımı artışı sonucudur. Hemanjiyomlar, bir kitle etkisi de yaratabilir; ör: kafatası dış tabakasında çökme, burun kemiklerinde eğrilme, göz yuvasının genişlemesi.

Düşük akımlı vasküler malformasyonlarda sıklıkla yaygın iskelet anomalileri (hipertrof, distorsiyon, uzama) olur.

Yüksek akımlı malformasyonlar ise sıklıkla yıkıcı interosseöz (kemik içi) değişikliklere neden olur.