Kanama ve Ülserasyon tedavisi

Hemanjiyomdan kanama korkutucu bir problem olabilir. Anne-babaya 10 dakika boyunca temiz bir petle baskı yapması öğretilmelidir. Tekrarlayan kanama dikiş konulmasını yada farklı tedavi opsiyonlarını (lazer, koter vb) gerektirir. Lokal kanama sistemik koagülopatinin bir göstergesi olabilir. Ülserasyon için temizlik, günlük pansuman değiştirilmesi ve günlük topikal antibiotikli merhem uygulanır. Yaygın ülserde ve enfeksiyon mevcutsa sistemik antibiotik kullanılır. Bir ülsere hemanjiyomda bir kaç haftada epitelizasyonla iyileşme meydana gelir. Tekrarlama ihtimali azdır.