Kasabach-Merrit Sendromu

Kasabach – Merrit Sendromu büyük hemanjiyom ya da yaygın birçok hemanjiyomlu hastalarda ciddi trombositopeniden (2000-40000) kaynaklanan kanama-pıhtılaşma bozukluğudur.

Kasabach-Merrit Sendromu doğum sonrası ortaya çıkar. Tehlike işaretleri: Çeşitli dokularda (mide barsak, akciğer zarı, karın zarı, beyin) ani kanama başlaması, ya da hemanjiyom içine kanamaya bağlı hemanjiyom hacminin ani artışıdır. Nokta kanamalar ve morarmalar önce hemanjiyomda ve çevresindeki bölgelerde görülür, sonra diğer deri bölgelerine yayılır.