Kemoterapi

Kemoterapi

Steroid tedavisi yaygınlaştıktan sonra pek yeri kalmamıştır (nitrojen mustard ve alkilleyici ajanlar kullanılırdı).