Mafucci sendromu

Vasküler malformasyonlar ve diskondroplazi vardır.  Parmaklarda ekzostozlar, cilt altında venöz veya lenfatik anomaliler mevcuttur. % 20 hastada kötü huylu tümörler gelişir.