Parkes-Weber sendromu

Asıl anomali arteriovenözdür (atar ve toplardamar lar) ve üst ekstremitede aşırı büyümelerle beraberdir