Piyojenik Granülom  

Piyojenik granülom (lobüler kapiller hemanjiyom) bir proliferatif vasküler (damarsal) lezyondur. Sıklıkla kliniği hemanjiyomla karışır; mikroskopik olarak her ikisinde de ‘kapiller hemanjiyom’ görünümü vardır.

Piyojenik granülom aniden ortaya çıkar. Bölgede bir travma öyküsü olabilir. Yanak, göz kapakları ve uzuvlar piyojenik granülomun tipik yerleşim yerleridir. Dudaklarda, oral mukozada, dilde ve nazal kavitede de bulunabilir.

Piyojenik lezyonlar genellikle ince bir sapla pediküllü görünümdedirler. Zamanla büyüyen vasküler lezyonun epidermal örtüsü zamanla kaybolur ve bir kahverengi-siyah kabuk ya da parlak kırmızı granüle bir yüzeyle kaplanır. Piyojenik granülom 1cm çapa kadar büyüyebilir.

Piyojenik granülom terim olarak nedenin infeksiyon olduğunu anlatır, fakat bilimsel kanıtı yoktur. Küçük bir yara ya da tekrarlayan irritasyonu takiben ortaya çıkabilmesine rağmen sıklıkla bir travma hikayesi olmaksızın ortaya çıkar. Genelde basınca ve kostik ajanlarla tekrarlanan uygulamalara dirençli tekrarlayan bir kanama atakları öyküde vardır.

 

Patologlar lezyonu sıklıkla ‘kapiller hemanjiyom, granüloma tipi’ ya da ‘lobüler kapiller hemanjiyom’ olarak nitelendirirler.

 

Piyojenik granülom, nadiren nekroz gösterir ve bölge tıbbi girişim olmadan iyileşir. Tekrarlayan kanamalar tedavi gerektirir. Lezyon derin dermisi aştığından gümüş nitrat çubuğuyla koterizasyonu takiben genellikle tekrarlar. Elektrokoterizasyon yapılabilir, lazer koagülasyon uygulaması iyi sonuçlar verir. Bunlarla başarılı olunamazsa ya da cerrahi olarak çıkarılıp dikiş konulması tavsiye edilir.

 

Pyojenik granuloma

Pyojenik granülom

Piyojenik granuloma