Riley Smith sendromu

Büyük kafa ve cilt altında bir çok vasküler malformasyonlar vardır.