Steroid Tedavisi

 

Steroid verilmesi hemanjiyomun gerileme başlangıcını ve oranını arttırır. Yanıt oranı %30-90 oranında değişir.

Sistemik steroidler yalnızca aşağıdaki sorunlarla karşılaşılan bebeklerde kullanılır (uzman doktor kararıyla ve denetiminde)

  1. Yüzde şekil bozukluğuna yol açan lezyon
  2. Tekrarlayan kanama, ülserasyon, infeksiyonu olan geniş bir hemanjiyom
  3. Fizyolojik işlevleri bozan bir lezyon (solunum, görme, işitme, beslenme)
  4. Trombosit tüketim koagülopatisiyle komplike bir lezyon (Kasabach-Merrit S.)
  5. Yüksek debili kalp yetmezliği ile komplike lezyon

7-10 gün içinde yumuşama, renk açılması, büyümenin durması yanıt alındığını gösteren işaretlerdir. Genellikle 4-6 haftalık prednizon tedavisini bir dinlenme periyodu izler. Yanıt belirtileri yoksa steroid verilmesi sonlandırılmalıdır. Steroid kullanımının tekrarına karar yaş, lokasyon ve lezyonun ilk yanıtına göre verilir.

Büyüme fazındaki hemanjiyomlar steroid tedavisine daha iyi cevap verir. Tedaviye ağızdan yoldan 2-3 mg/kg prednizon ile başlanır ve duruma göre 2-3 hafta devam edilir. Cevap alınırsa doz azaltılarak (1 mg/kg, 0,75 mg/kg …) tedavi 4-6 haftada sonlandırılır.