Vasküler (Damarsal) Lezyonların Sınıflaması

Mulliken ve Glowacki sınıflaması (1982)

A. Hemanjiyomlar: Hücresel çoğalmayla büyüyen damarsal tümörlerdir. Çocuklukta en sık görülen tümördür.

B. Vasküler malformasyonlar: Damarların morfogenezisindeki hatalar sonucu oluşur.
Kapiller

Venüler

Venöz

Lenfatik

Arteriovenöz

Kombine

Venöz-Lenfatik

Venöz-Venüler

Waner – Suen.Modifikasyonu

 

 

Vasküler Malformasyonlar 

1.Düşük Akımlı Vasküler Malformasyonlar

A. Kapiller Malformasyonlar
Porto Şarabı Lekesi
Nevus Flammeus
Hiperkeratotik Vasküler Lekeler (Kapiller-Lenfatik Malf, Anjiokeratom)
B. Telenjiektaziler
C. Lenfatik Malformasyon
D. Venöz Malformasyon

 2.Yüksek Akımlı Vasküler Malformasyonlar

A.Arteriel Malformasyonlar

B. Arteriovenöz Fistüller

C. Arteriovenöz Malformasyonlar

3. Kombine Vasküler Malformasyonlar ve Hipertrofi Sendromları

A. Klippel-Trenaunay syd

B. Parkes-Weber syd
C. Mafucci syd
D. Multipl displazi sendromu
E. Riley Smith sendromu
F. Banayan syd
G. Proteus syd