Venöz Malformasyonlar

Venöz anomaliler gerçek hemanjiyom değildir, venlerin (toplar damarların) gelişimsel anomalileridir.

Klinik Bulgular: Bir venöz malformasyon mavimsi ya da koyu mavi leke şeklindedir.  Kombine kapiller-venöz malformasyonlar koyu kırmızı-mor renkli olabilir. Venöz malformasyonlar yumuşaktır, sıkıştırılabilir ve atım görümez. Baş boyundaki lezyonlar baş aşağı pozisyonda iken jugüler vene bastırıldığında büyüyebilir. Genellikle çocukla orantılı olarak büyürler. Travma, puberte, gebelik dönemlerinde hızlı büyüme olabilir. Travmayı takiben nadir olarak a-v şant gelişebilir ve artık lezyon yüksek akımlı bir malformasyon haline gelmiştir. İçinde pıhtılaşma sık görülür ve tekrarlayan ağrı ve duyarlılık şikayetine neden olabilir. Ven iltihabı oluşabilir.

Venöz anomaliler üstündeki deriyi tutmadan iskelet kaslarında ortaya çıkabilir. Bu durum en sık masseter (çiğneme kası) kasında görülür. Venöz anomaliler kafa ve yüz kemiklerinde de görülebilir.

Angiografi, CT, MR tanı ve değerlendirmede yardımcı tetkiklerdir.

Tedavi için radyasyon, elektrokoagülasyon, dondurma, intravasküler mağnezyum iğneleri, sklerozan ajanlarla (kaynar su, alkol, sodyum marhuat, kinin, üretran, gümüş nitrat ile demir ve çinko klorid) skleroterapi kullanılmıştır. Ne yazık ki geçerli tedavilerin hiç biri venöz malformasyonları başarıyla tedavi edemez.

Cerrahi tedavi: Bir venöz malformasyonun cerrahi olarak tam çıkarılması kesin tedavisidir. Ancak sıklıkla anomali görünen sınırları aşar ve cerrahi çıkarma estetik ve fonksiyonel sorunlar yaratabilir. Tümünü çıkarmak bu açıdan çoğu zaman mümkün olamayabilir.